OIKEUDELLINEN VAROITUS

1. TAVOITE

Tämä oikeudellinen huomautus säätelee verkkosivuston käyttöä ja käyttöä[www .paulinaschulz.com] , jonka omistaa TYTTI PAULIINA SCHULZ (jäljempänä VERKKON OMISTAJA).

VERKKO -OMISTAJAN verkkosivuston selaaminen määrittelee KÄYTTÄJÄN ehdon ja edellyttää, että he hyväksyvät täysin ja varauksetta kaikki tässä oikeudellisessa ilmoituksessa julkaistut ehdot, varoittaen, että THE voi muuttaa mainittuja ehtoja ilman ennakkoilmoitusta VERKKOSIVUSTON OMISTAJA, jolloin se julkaistaan ja ilmoitetaan mahdollisimman etukäteen.

Siksi on suositeltavaa lukea sen sisältö huolellisesti, jos haluat käyttää ja käyttää tämän verkkosivuston tarjoamia tietoja ja palveluita.

Käyttäjä on lisäksi velvollinen käyttämään verkkosivustoa oikein lakien, vilpittömän mielen, yleisen järjestyksen, liikenteen käytön ja tämän lakisääteisen ilmoituksen mukaisesti ja vastaamaan SIVUSTON OMISTAJALLE tai kolmansille osapuolille mahdolliset vahingot, jotka voivat aiheutua mainitun velvoitteen rikkomisesta.

Muu kuin sallittu käyttö on nimenomaisesti kielletty, ja VERKKON OMISTAJA voi evätä tai peruuttaa pääsyn ja käytön milloin tahansa.

2. TUNNISTETIEDOT

VERKKON OMISTAJA tietoyhteiskunnan palveluista ja sähköisestä kaupankäynnistä 11. heinäkuuta annetun lain 34/2002 mukaisesti ilmoittaa, että:

 • Sen toiminimi on: TYTTI PAULIINA SCHULZ
 • Sen CIF on: X4584363A
 • Sen kotipaikka on: AVDA. LOS PACOS, 4 PAIKALLINEN 1 – 1A – 29640 – FUENGIROLA – MÁLAGA

3. VIESTINTÄ

Jotta voisimme kommunikoida kanssasi, tarjoamme käytettävissänne erilaisia yhteydenottotapoja, jotka kerromme alla:

 • Puhelin: 952467910
 • Sähköposti: info@paulinaschulz.com

Kaikkia ilmoituksia ja viestintää käyttäjien ja VERKKO -OMISTAJAN välillä pidetään tehokkaina kaikkeen tarkoitukseen, kun ne on tehty jollakin edellä kuvatuista tavoista.

4. KÄYTTÖ- JA KÄYTTÖEHDOT

Sivusto ja sen palvelut ovat vapaasti käytettävissä. VERKKOSIVUSTON OMISTAJA voi kuitenkin edellyttää joidenkin verkkosivustollaan tarjottavien palveluiden käyttöä vastaavan lomakkeen täyttämisen jälkeen.

Käyttäjä takaa WEB -OMISTAJALLE toimittamiensa tietojen aitouden ja oikea -aikaisuuden ja on yksin vastuussa kaikista vääristä tai virheellisistä lausunnoista.

Käyttäjä sitoutuu nimenomaisesti käyttämään WEB -OMISTAJAN sisältöä ja palveluita asianmukaisesti ja olemaan käyttämättä niitä muun muassa:

 • Levittää rikollista, väkivaltaista, pornografista, rasistista, muukalaisvihamielistä ja loukkaavaa sisältöä terrorismin puolustamiseksi tai yleensä lain tai yleisen järjestyksen vastaisesti.
 • Tietokonevirusten tuominen verkkoon tai sellaisten toimintojen suorittaminen, jotka voivat muuttaa, pilata, keskeyttää tai aiheuttaa virheitä tai vaurioita WEB -OMISTAJAN tai kolmansien osapuolten sähköisille asiakirjoille, tiedoille tai fyysisille ja loogisille järjestelmille; sekä estää muiden käyttäjien pääsyn verkkosivustoon ja sen palveluihin käyttämällä valtavasti tietokoneresursseja, joiden kautta WEB -OMISTAJA tarjoaa palvelujaan.
 • Yritä käyttää muiden käyttäjien sähköpostitilejä tai WEB -OMISTAJAN tai kolmansien osapuolten tietokonejärjestelmien rajoitettuja alueita ja poimia tarvittaessa tietoja.
 • Rikkoa immateriaalioikeuksia tai teollisoikeuksia sekä rikkoa WEB -OMISTAJAN tai kolmansien osapuolten tietojen luottamuksellisuutta.
 • Esitä toisen käyttäjän henkilöllisyys.
 • Jäljentää, kopioida, levittää, asettaa saataville tai muun julkisen viestinnän muotoon, muuttaa tai muuttaa sisältöä, ellei sinulla ole vastaavien oikeuksien omistajan lupaa tai jos se on laillisesti sallittua.
 • Kerää tietoja mainontatarkoituksiin ja lähettää kaikenlaista mainontaa ja viestintää myyntiin tai muihin kaupallisiin tarkoituksiin ilman etukäteispyyntöäsi tai suostumustasi.

Kaikki verkkosivuston sisältö, kuten tekstit, valokuvat, grafiikka, kuvat, kuvakkeet, tekniikka, ohjelmistot sekä sen graafinen suunnittelu ja lähdekoodit, ovat teoksia, joiden omaisuus kuuluu WEB -OMISTAJILLE ilman, että niitä ymmärretään. käyttäjälle ei ole myönnetty mitään heidän hyväksikäyttöoikeuksiaan sen lisäksi, mikä on ehdottomasti välttämätöntä verkon oikealle käytölle.

Loppujen lopuksi käyttäjät, jotka käyttävät tätä verkkosivustoa, voivat tarkastella sisältöä ja tehdä tarvittaessa sallittuja yksityisiä kopioita edellyttäen, että kopioituja elementtejä ei siirretä myöhemmin kolmansille osapuolille, niitä ei ole asennettu verkkoihin yhdistettyihin palvelimiin eikä niihin kohdistu mitään hyväksikäytöstä.

Samoin kaikki verkkosivustolla esiintyvät tavaramerkit, kauppanimet tai minkä tahansa luokan tunnusmerkit ovat WEBIN OMISTAJAN omaisuutta ilman, että ymmärretään, että sen käyttö tai käyttö antaa käyttäjälle kaikki oikeudet niihin.

Sisällön jakelu, muuttaminen, siirtäminen tai julkinen välittäminen ja kaikki muut toimet, joita käyttöoikeuksien omistaja ei ole nimenomaisesti valtuuttanut, ovat kiellettyjä.

Hyperlinkin luominen ei missään tapauksessa tarkoita, että WEB -OMISTAJAN ja sen verkkosivuston omistajan välillä, jolla se on perustettu, ei ole suhteita, eikä se, että WEB -OMISTAJA hyväksyy tai hyväksyy sen sisällön tai palvelut.

VERKKON OMISTAJA ei ole vastuussa käytöstä, jonka jokainen käyttäjä antaa tällä verkkosivustolla saataville saataville materiaaleille tai niiden perusteella tehdyistä toimista.

4.1. TAKUIDEN JA VASTUUN SULKEMINEN KÄYTTÖÖN JA KÄYTTÖÖN

Tämän verkkosivuston sisältö on luonteeltaan yleistä ja se on tarkoitettu vain tiedoksi ilman takuuta täysin pääsystä kaikkeen sisältöön tai sen täydellisyydestä, oikeellisuudesta, pätevyydestä tai ajantasaisuudesta tai sen soveltuvuudesta tai hyödyllisyydestä tiettyyn tarkoitukseen.

VERKKON OMISTAJA sulkee pois, siltä osin kuin oikeusjärjestelmä sallii, minkä tahansa vastuun vahingoista, jotka johtuvat:

 • Verkkosivustolle pääsyn mahdottomuus tai sisällön todenmukaisuuden, tarkkuuden, täydellisyyden ja / tai ajantasaisuuden puute sekä kaikenlaisten paheiden ja vikojen olemassaolo siirretylle, levitetylle, tallennetulle, saataville asetetulle sisällölle on käytetty verkkosivuston tai tarjottujen palvelujen kautta.
 • Sisältö sisältää viruksia tai muita elementtejä, jotka voivat aiheuttaa muutoksia tietokonejärjestelmiin, sähköisiin asiakirjoihin tai käyttäjätietoihin.
 • Lain noudattamatta jättäminen, vilpitön usko, yleinen järjestys, liikenteen käyttö ja tämä oikeudellinen huomautus verkkosivuston väärän käytön seurauksena. Erityisesti ja esimerkkinä VERKKON OMISTAJA ei ole vastuussa sellaisten kolmansien osapuolien toimista, jotka loukkaavat teollis- ja tekijänoikeuksia, liikesalaisuuksia, kunniaoikeuksia, henkilökohtaista ja perheen yksityisyyttä ja itse kuvaa sekä epäreilua kilpailua ja laitonta mainontaa koskevat määräykset.

Samoin VERKKON OMISTAJA ei ota vastuuta mistään tämän sivuston ulkopuolisista tiedoista, joita verkkovastaavamme ei suoraan hallinnoi. Tällä verkkosivustolla näkyvien linkkien tehtävänä on ilmoittaa käyttäjälle yksinomaan muista lähteistä, jotka voivat laajentaa tämän verkkosivuston tarjoamaa sisältöä. WEB -OMISTAJA ei takaa tai ota vastuuta linkitettyjen sivustojen toiminnasta tai saavutettavuudesta; se ei myöskään ehdota, kutsu tai suosittele vierailua heidän luokseen, joten se ei ole vastuussa saadusta tuloksesta. VERKKON OMISTAJA ei ole vastuussa kolmansien osapuolten hyperlinkkien perustamisesta.

4.2. MENETTELY LAITTOMAN TOIMINNAN JÄLKEEN

Jos käyttäjä tai kolmas osapuoli katsoo, että on olemassa tosiasioita tai olosuhteita, jotka paljastavat minkä tahansa sisällön käytön ja / tai minkä tahansa toiminnan laittoman luonteen verkkosivuilla oleville tai sen kautta saataville verkkosivuille, heidän on lähetettävä ilmoitus WEB -OMISTAJALLE, joka tunnistaa ja täsmentää väitetyt rikkomukset asianmukaisesti.

4.3. JULKAISUT

Verkkosivuston kautta annetut hallinnolliset tiedot eivät korvaa lakien, asetusten, suunnitelmien, yleisten määräysten ja säädösten oikeudellista julkisuutta, jotka on julkaistava virallisesti julkishallinnon virallisissa lehdissä, jotka ovat ainoa asiakirja, joka todistaa sen aitouden ja sisältö. Tällä verkkosivustolla saatavilla olevat tiedot on ymmärrettävä oppaiksi ilman laillista pätevyyttä.

5. SOVELLETTAVA LAINSÄÄDÄNTÖ

Nykyisiin olosuhteisiin sovelletaan nykyistä Espanjan lainsäädäntöä.
Käytettävä kieli on espanja.

Nostolomake

Vaatimuslomake

Compare listings

Compare