TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ

TYTTI PAULIINA SCHULZ välittää yksityisyydestä ja avoimuudesta. Seuraavaksi ilmoitamme yksityiskohtaisesti suorittamamme henkilötietojen käsittelyn sekä kaikki niihin liittyvät tiedot.

Työkandidaattitietojen käsittely

Perustietoja tietosuojasta
Vastuu: TYTTI PAULIINA SCHULZ
Tarkoitus: Suorittaa henkilöstön valintaprosessit
Lainsäädäntö: Asianomaisen suostumus.
Vastaanottajat: Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, paitsi lakisääteinen velvoite.
Oikeudet: Sinulla on oikeus käyttää, oikaista ja poistaa tietoja sekä muita oikeuksia, jotka on ilmoitettu lisätiedoissa, joita voit käyttää ottamalla yhteyttä hoidosta vastaavan henkilön osoitteeseen
Alkuperä: Kiinnostunut.

Täydelliset tiedot tietosuojasta

1. Kuka on vastuussa tietojesi käsittelystä?

TYTTI PAULIINA SCHULZ.
X4584363A.
AVDA. LOS PACOS, 4 PAIKALLINEN 1 – 1A – 29640 – FUENGIROLA – MÁLAGA.
952467910.
info@paulinaschulz.com.

2. Mihin tarkoitukseen käsittelemme henkilötietojasi?

TYTTI PAULIINA SCHULZissa käsittelemme kiinnostuneiden henkilöiden antamia tietoja hallitaksemme vastaanotettua ansioluetteloa ja suorittaaksemme henkilöstön valintaprosessit. Automaattisia päätöksiä ei tehdä annettujen tietojen perusteella.

3. Kuinka kauan säilytämme tietojasi?

Kaksi vuotta viimeisestä vuorovaikutuksesta

4. Mikä on tietojesi käsittelyn laillisuus?

Ilmoitamme oikeusperustan tietojen käsittelylle:

 • Asianomaisen suostumus: Hallitse vastaanotettua ansioluetteloa ja suorita henkilöstön valintaprosessit

5. Mille vastaanottajille tietosi välitetään?

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, paitsi lakisääteinen velvoite.

6. Tietojen siirto kolmansiin maihin

Tietojen siirtämistä kolmansiin maihin ei ole suunniteltu.

7. Mitkä ovat oikeutesi, kun annat meille tietosi?

Jokaisella on oikeus saada vahvistus siitä, käsitteleekö TYTTI PAULIINA SCHULZ häntä koskevia henkilötietoja vai ei.

Kiinnostuneilla henkilöillä on oikeus päästä käsiksi henkilötietoihinsa sekä pyytää virheellisten tietojen oikaisua tai tarvittaessa pyytää niiden poistamista, jos tietoja ei muun muassa tarvita tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty. Sinulla on myös oikeus tietojen siirrettävyyteen.

Tietyissä olosuhteissa asianomaiset osapuolet voivat pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista, jolloin säilytämme ne vain vaatimusten esittämistä tai puolustamista varten.

Asianomaiset osapuolet voivat vastustaa tietojensa käsittelyä erityistilanteeseensa liittyvissä olosuhteissa ja syistä. Tässä tapauksessa TYTTI PAULIINA SCHULZ lopettaa tietojen käsittelyn paitsi pakottavista oikeutetuista syistä tai mahdollisten vaatimusten esittämisestä tai puolustamisesta.

Voit käyttää oikeuksiasi aineellisesti seuraavalla tavalla: ottamalla yhteyttä hoidosta vastaavan henkilön osoitteeseen.

Jos kaupallisen viestinnän lähettäminen tapahtuu oikeushenkilönä vastuullisen henkilön oikeutetun edun perusteella, asianomainen osapuoli voi vastustaa tietojensa käsittelyä tätä tarkoitusta varten.

Jos olet antanut suostumuksesi tiettyyn tarkoitukseen, sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus milloin tahansa vaikuttamatta suostumukseen perustuvan hoidon laillisuuteen ennen sen peruuttamista.

Jos sinusta tuntuu, että oikeuksiasi loukataan henkilötietojesi suojaamisen suhteen, etenkin jos et ole saanut tyydytystä käyttäessäsi oikeuksiasi, voit tehdä vaatimuksen toimivaltaiselle tietosuojavaltuutetulle sen verkkosivuston kautta : www.aepd.es.

8. Miten olemme saaneet tietosi?

TYTTI PAULIINA SCHULZissa käsittelemämme henkilötiedot ovat peräisin: Asianomaiselta.

Asiakastietojen käsittely

Täydelliset tiedot tietosuojasta

1. Kuka on vastuussa tietojesi käsittelystä?

TYTTI PAULIINA SCHULZ.
X4584363A.
AVDA. LOS PACOS, 4 PAIKALLINEN 1 – 1A – 29640 – FUENGIROLA – MÁLAGA.
952467910.
info@paulinaschulz.com.

2. Mihin tarkoitukseen käsittelemme henkilötietojasi?

TYTTI PAULINA SCHULZissa käsittelemme kiinnostuneiden henkilöiden antamia tietoja suorittaaksemme pyydettyjen palveluiden hallinnollisen, kirjanpidollisen ja verohallinnon sekä lähettääksemme kaupallista viestintää tuotteistamme ja palveluistamme. Automaattisia päätöksiä ei tehdä annettujen tietojen perusteella.

3. Kuinka kauan säilytämme tietojasi?

Tietoja säilytetään niin kauan kuin asianomainen osapuoli ei pyydä niiden poistamista, ja tarvittaessa niinä vuosina, jotka ovat tarpeen lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi.

4. Mikä on tietojesi käsittelyn laillisuus?

Ilmoitamme oikeusperustan tietojen käsittelylle:

 • Sopimuksen täytäntöönpano: Suorittaa pyydettyjen palvelujen hallinto-, kirjanpito- ja verotuksen
 • Vastuullisen oikeutettu etu: Lähetä kaupallista viestintää tuotteistamme ja palveluistamme

5. Mille vastaanottajille tietosi välitetään?

Tiedot toimitetaan seuraaville vastaanottajille: Verohallinto lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi Rahoitusyksiköt vastaavien kuittien antamiseksi

6. Tietojen siirto kolmansiin maihin

Tietojen siirtämistä kolmansiin maihin ei ole suunniteltu.

7. Mitkä ovat oikeutesi, kun annat meille tietosi?

Jokaisella on oikeus saada vahvistus siitä, käsitteleekö TYTTI PAULIINA SCHULZ häntä koskevia henkilötietoja vai ei.

Kiinnostuneilla henkilöillä on oikeus päästä käsiksi henkilötietoihinsa sekä pyytää virheellisten tietojen oikaisua tai tarvittaessa pyytää niiden poistamista, jos tietoja ei muun muassa tarvita tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty. Sinulla on myös oikeus tietojen siirrettävyyteen.

Tietyissä olosuhteissa asianomaiset osapuolet voivat pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista, jolloin säilytämme ne vain vaatimusten esittämistä tai puolustamista varten.

Asianomaiset osapuolet voivat vastustaa tietojensa käsittelyä erityistilanteeseensa liittyvissä olosuhteissa ja syistä. Tässä tapauksessa TYTTI PAULIINA SCHULZ lopettaa tietojen käsittelyn paitsi pakottavista oikeutetuista syistä tai mahdollisten vaatimusten esittämisestä tai puolustamisesta.

Voit käyttää oikeuksiasi aineellisesti seuraavalla tavalla: ottamalla yhteyttä hoidosta vastaavan henkilön osoitteeseen.

Jos kaupallisen viestinnän lähettäminen tapahtuu oikeushenkilönä vastuullisen henkilön oikeutetun edun perusteella, asianomainen osapuoli voi vastustaa tietojensa käsittelyä tätä tarkoitusta varten.

Jos olet antanut suostumuksesi tiettyyn tarkoitukseen, sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus milloin tahansa vaikuttamatta suostumukseen perustuvan hoidon laillisuuteen ennen sen peruuttamista.

Jos sinusta tuntuu, että oikeuksiasi loukataan henkilötietojesi suojaamisen suhteen, etenkin jos et ole saanut tyydytystä käyttäessäsi oikeuksiasi, voit tehdä vaatimuksen toimivaltaiselle tietosuojavaltuutetulle sen verkkosivuston kautta : www.aepd.es.

8. Miten olemme saaneet tietosi?

TYTTI PAULIINA SCHULZissa käsittelemämme henkilötiedot ovat peräisin: Asianomaiselta.
Käsiteltäviä tietoluokkia ovat:

 • Tietojen tunnistaminen.
 • Posti- ja sähköiset osoitteet.
 • Kaupalliset tiedot.

Yhteystietojen käsittely

Perustietoja tietosuojasta

Vastuu: TYTTI PAULIINA SCHULZ
Tarkoitus: Lähetä sinulle kiinnostavaa viestintää tai ota yhteyttä henkilöön
Lainsäädäntö: Asianomaisen suostumus.
Vastaanottajat: Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, paitsi lakisääteinen velvoite.
Oikeudet: Sinulla on oikeus käyttää, oikaista ja poistaa tietoja sekä muita oikeuksia, jotka on ilmoitettu lisätiedoissa.
Alkuperä: Kiinnostunut.

Täydelliset tiedot tietosuojasta

1. Kuka on vastuussa tietojesi käsittelystä?

TYTTI PAULIINA SCHULZ.
X4584363A.
AVDA. LOS PACOS, 4 PAIKALLINEN 1 – 1A – 29640 – FUENGIROLA – MÁLAGA.
952467910.
info@paulinaschulz.com.

2. Mihin tarkoitukseen käsittelemme henkilötietojasi?

TYTTI PAULIINA SCHULZ käsittelee kiinnostuneiden henkilöiden antamia tietoja hallitakseen asianomaisten osapuolten yhteystietoja lähettääkseen heille kiinnostavia viestejä tai ottaakseen heihin yhteyttä Automaattisia päätöksiä ei tehdä annettujen tietojen perusteella.

3. Kuinka kauan säilytämme tietojasi?

Tietoja säilytetään niin kauan kuin asianomainen osapuoli ei pyydä niiden poistamista.

4. Mikä on tietojesi käsittelyn laillisuus?

Ilmoitamme oikeusperustan tietojen käsittelylle: Asianomaisen osapuolen suostumus:

 • Asianomaisten osapuolten yhteystietojen hallinta, jotta he voivat lähettää heille kiinnostavia viestejä tai ottaa heihin yhteyttä

5. Mille vastaanottajille tietosi välitetään?

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, paitsi lakisääteinen velvoite.

6. Tietojen siirto kolmansiin maihin

Tietojen siirtämistä kolmansiin maihin ei ole suunniteltu.

7. Mitkä ovat oikeutesi, kun annat meille tietosi?

Jokaisella on oikeus saada vahvistus siitä, käsitteleekö TYTTI PAULIINA SCHULZ häntä koskevia henkilötietoja vai ei.

Kiinnostuneilla henkilöillä on oikeus päästä käsiksi henkilötietoihinsa sekä pyytää virheellisten tietojen oikaisua tai tarvittaessa pyytää niiden poistamista, jos tietoja ei muun muassa tarvita tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty. Sinulla on myös oikeus tietojen siirrettävyyteen.

Tietyissä olosuhteissa asianomaiset osapuolet voivat pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista, jolloin säilytämme ne vain vaatimusten esittämistä tai puolustamista varten.

Asianomaiset osapuolet voivat vastustaa tietojensa käsittelyä erityistilanteeseensa liittyvissä olosuhteissa ja syistä. Tässä tapauksessa TYTTI PAULIINA SCHULZ lopettaa tietojen käsittelyn paitsi pakottavista oikeutetuista syistä tai mahdollisten vaatimusten esittämisestä tai puolustamisesta.

Voit käyttää oikeuksiasi aineellisesti seuraavalla tavalla: ottamalla yhteyttä hoidosta vastaavan henkilön osoitteeseen.

Jos kaupallisen viestinnän lähettäminen tapahtuu oikeushenkilönä vastuullisen henkilön oikeutetun edun perusteella, asianomainen osapuoli voi vastustaa tietojensa käsittelyä tätä tarkoitusta varten.

Jos olet antanut suostumuksesi tiettyyn tarkoitukseen, sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus milloin tahansa vaikuttamatta suostumukseen perustuvan hoidon laillisuuteen ennen sen peruuttamista.

Jos sinusta tuntuu, että oikeuksiasi loukataan henkilötietojesi suojaamisen suhteen, etenkin jos et ole saanut tyydytystä käyttäessäsi oikeuksiasi, voit tehdä vaatimuksen toimivaltaiselle tietosuojavaltuutetulle sen verkkosivuston kautta : www.aepd.es.

8. Miten olemme saaneet tietosi?

TYTTI PAULIINA SCHULZissa käsittelemämme henkilötiedot ovat peräisin: Asianomaiselta.

Palveluntarjoajan tietojen käsittely

Perustietoja tietosuojasta
Vastuu: TYTTI PAULIINA SCHULZ
Tarkoitus: Hallita sopimuspalvelujen tarjontaa
Laillistaminen: Sopimuksen täytäntöönpano.
Vastaanottajat: Tiedonsiirtoja suunnitellaan: Verohallinnolle; Rahoitusyksiköt.
Oikeudet: Sinulla on oikeus käyttää, oikaista ja poistaa tietoja sekä muita oikeuksia, jotka on ilmoitettu lisätiedoissa, joita voit käyttää ottamalla yhteyttä hoidosta vastaavan henkilön osoitteeseen
Alkuperä: Kiinnostunut.

Täydelliset tiedot tietosuojasta

1. Kuka on vastuussa tietojesi käsittelystä?

TYTTI PAULIINA SCHULZ.
X4584363A.
AVDA. LOS PACOS, 4 PAIKALLINEN 1 – 1A – 29640 – FUENGIROLA – MÁLAGA.
952467910.
info@paulinaschulz.com.

2. Mihin tarkoitukseen käsittelemme henkilötietojasi?

TYTTI PAULIINA SCHULZissa käsittelemme asianomaisten henkilöiden antamia tietoja, jotta voimme suorittaa sopimuspalvelujen hallinnollisen, kirjanpidollisen ja verotuksellisen hoidon sekä yhteyshenkilöt. Automaattisia päätöksiä ei tehdä annettujen tietojen perusteella.

3. Kuinka kauan säilytämme tietojasi?

Tietoja säilytetään niin kauan kuin asianomainen osapuoli ei pyydä niiden poistamista, ja tarvittaessa niinä vuosina, jotka ovat tarpeen lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi.

4. Mikä on tietojesi käsittelyn laillisuus?

Ilmoitamme oikeusperustan tietojen käsittelylle:

 • Sopimuksen täytäntöönpano: Toteuttaa sopimuspalvelujen hallinto-, kirjanpito- ja verotuksen sekä yhteyshenkilöt

5. Mille vastaanottajille tietosi välitetään?

Tiedot välitetään seuraaville vastaanottajille:

 • Verohallinto, lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi
 • Rahoituslaitokset vastaavien maksujen suorittamiseksi

6. Tietojen siirto kolmansiin maihin

Tietojen siirtämistä kolmansiin maihin ei ole suunniteltu.

7. Mitkä ovat oikeutesi, kun annat meille tietosi?

Jokaisella on oikeus saada vahvistus siitä, käsitteleekö TYTTI PAULIINA SCHULZ häntä koskevia henkilötietoja vai ei.

Kiinnostuneilla henkilöillä on oikeus päästä käsiksi henkilötietoihinsa sekä pyytää virheellisten tietojen oikaisua tai tarvittaessa pyytää niiden poistamista, jos tietoja ei muun muassa tarvita tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty. Sinulla on myös oikeus tietojen siirrettävyyteen.

Tietyissä olosuhteissa asianomaiset osapuolet voivat pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista, jolloin säilytämme ne vain vaatimusten esittämistä tai puolustamista varten.

Asianomaiset osapuolet voivat vastustaa tietojensa käsittelyä erityistilanteeseensa liittyvissä olosuhteissa ja syistä. Tässä tapauksessa TYTTI PAULIINA SCHULZ lopettaa tietojen käsittelyn paitsi pakottavista oikeutetuista syistä tai mahdollisten vaatimusten esittämisestä tai puolustamisesta.

Voit käyttää oikeuksiasi aineellisesti seuraavalla tavalla: ottamalla yhteyttä hoidosta vastaavan henkilön osoitteeseen.

Jos kaupallisen viestinnän lähettäminen tapahtuu oikeushenkilönä vastuullisen henkilön oikeutetun edun perusteella, asianomainen osapuoli voi vastustaa tietojensa käsittelyä tätä tarkoitusta varten.

Jos olet antanut suostumuksesi tiettyyn tarkoitukseen, sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus milloin tahansa vaikuttamatta suostumukseen perustuvan hoidon laillisuuteen ennen sen peruuttamista.

Jos sinusta tuntuu, että oikeuksiasi loukataan henkilötietojesi suojaamisen suhteen, etenkin jos et ole saanut tyydytystä käyttäessäsi oikeuksiasi, voit tehdä vaatimuksen toimivaltaiselle tietosuojavaltuutetulle sen verkkosivuston kautta : www.aepd.es.

8. Miten olemme saaneet tietosi?


TYTTI PAULIINA SCHULZissa käsittelemämme henkilötiedot ovat peräisin: Asianomaiselta.


Käsiteltäviä tietoluokkia ovat:

 • Tietojen tunnistaminen.
 • Kaupalliset tiedot.
 • Taloudelliset tiedot.


Seuraavia erityistietojen ryhmiä käsitellään: terveys.


Tiedonkäsittely tietojen lähettämistä varten

Perustietoja tietosuojasta
Vastuu: TYTTI PAULIINA SCHULZ
Tarkoitus: Hallinnoi työsuhdetta
Laillistaminen: Sopimuksen täytäntöönpano.
Lakisääteisen velvoitteen noudattaminen.
Vastaanottajat: Tiedonsiirtoja suunnitellaan: Verohallinto, sosiaaliturva ja keskinäinen; Pankit ja rahoituslaitokset; Valtion säätiö työssäoppimiseen (Fundae).
Oikeudet: Sinulla on oikeus käyttää, oikaista ja poistaa tietoja sekä muita oikeuksia, jotka on ilmoitettu lisätiedoissa, joita voit käyttää ottamalla yhteyttä hoidosta vastaavan henkilön osoitteeseen
Alkuperä: Kiinnostunut.

Täydelliset tiedot tietosuojasta

1. Kuka on vastuussa tietojesi käsittelystä?

TYTTI PAULIINA SCHULZ.
X4584363A.
AVDA. LOS PACOS, 4 PAIKALLINEN 1 – 1A – 29640 – FUENGIROLA – MÁLAGA.
952467910.
info@paulinaschulz.com.

2. Mihin tarkoitukseen käsittelemme henkilötietojasi?

TYTTI PAULIINA SCHULZissa käsittelemme asianomaisten henkilöiden antamia tietoja henkilöstöhallintoa varten. koulutus; työriskien ehkäisy ja terveydentilan seuranta; palkanlaskennan, sosiaaliturvan ja maksujen valmistelu. Automaattisia päätöksiä ei tehdä annettujen tietojen perusteella.

3. Kuinka kauan säilytämme tietojasi?

Niin kauan kuin työsuhde yhteisön kanssa säilyy ja lakisääteisten velvoitteiden noudattamisen edellyttämien vuosien aikana.

4. Mikä on tietojesi käsittelyn laillisuus?

Ilmoitamme oikeusperustan tietojesi käsittelylle: Sopimuksen toteuttaminen: Henkilöstöjohtaminen ja koulutus Lakisääteisen velvoitteen noudattaminen: Työriskien ehkäisy ja terveystarkastus; palkanlaskennan, sosiaaliturvan ja maksujen valmistelu

5. Mille vastaanottajille tietosi välitetään?

Tiedot toimitetaan seuraaville vastaanottajille: vero-, sosiaaliturva- ja keskinäinen hallinto, lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi Pankit ja rahoitusyhteisöt, jotta he voivat maksaa palkanlaskennan valtion säätiölle työssäoppimisesta (Fundae) hallita tuettuja kursseja

6. Tietojen siirto kolmansiin maihin

Tietojen siirtämistä kolmansiin maihin ei ole suunniteltu.

7. Mitkä ovat oikeutesi, kun annat meille tietosi?

Jokaisella on oikeus saada vahvistus siitä, käsitteleekö TYTTI PAULIINA SCHULZ häntä koskevia henkilötietoja vai ei.

Kiinnostuneilla henkilöillä on oikeus päästä käsiksi henkilötietoihinsa sekä pyytää virheellisten tietojen oikaisua tai tarvittaessa pyytää niiden poistamista, jos tietoja ei muun muassa tarvita tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty. Sinulla on myös oikeus tietojen siirrettävyyteen.

Tietyissä olosuhteissa asianomaiset osapuolet voivat pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista, jolloin säilytämme ne vain vaatimusten esittämistä tai puolustamista varten.

Asianomaiset osapuolet voivat vastustaa tietojensa käsittelyä erityistilanteeseensa liittyvissä olosuhteissa ja syistä. Tässä tapauksessa TYTTI PAULIINA SCHULZ lopettaa tietojen käsittelyn paitsi pakottavista oikeutetuista syistä tai mahdollisten vaatimusten esittämisestä tai puolustamisesta.

Voit käyttää oikeuksiasi aineellisesti seuraavalla tavalla: ottamalla yhteyttä hoidosta vastaavan henkilön osoitteeseen.

Jos kaupallisen viestinnän lähettäminen tapahtuu oikeushenkilönä vastuullisen henkilön oikeutetun edun perusteella, asianomainen osapuoli voi vastustaa tietojensa käsittelyä tätä tarkoitusta varten.

Jos olet antanut suostumuksesi tiettyyn tarkoitukseen, sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus milloin tahansa vaikuttamatta suostumukseen perustuvan hoidon laillisuuteen ennen sen peruuttamista.

Jos sinusta tuntuu, että oikeuksiasi loukataan henkilötietojesi suojaamisen suhteen, etenkin jos et ole saanut tyydytystä käyttäessäsi oikeuksiasi, voit tehdä vaatimuksen toimivaltaiselle tietosuojavaltuutetulle sen verkkosivuston kautta : www.aepd.es.

8. Miten olemme saaneet tietosi?

TYTTI PAULIINA SCHULZissa käsittelemämme henkilötiedot ovat peräisin: Asianomaiselta. Käsiteltävät tietoluokat ovat seuraavat: Tietojen tunnistaminen. Kaupalliset tiedot. Taloudelliset tiedot. Seuraavia erityistietojen ryhmiä käsitellään: terveys.

Tietojen käsittely uutiskirjeen lähettämistä varten

Perustietoja tietosuojasta
Vastuu: TYTTI PAULIINA SCHULZ
Tarkoitus: Hallinnoi uutiskirjeen tilaamista Lainsäädäntö: Asianomaisen suostumus.
Vastaanottajat: Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, paitsi lakisääteinen velvoite.
Oikeudet: Sinulla on oikeus käyttää, oikaista ja poistaa tietoja sekä muita oikeuksia, jotka on ilmoitettu lisätiedoissa, joita voit käyttää ottamalla yhteyttä hoidosta vastaavan henkilön osoitteeseen
Alkuperä: Kiinnostunut.

Täydelliset tiedot tietosuojasta

1. Kuka on vastuussa tietojesi käsittelystä?

TYTTI PAULIINA SCHULZ.
X4584363A.
AVDA. LOS PACOS, 4 PAIKALLINEN 1 – 1A – 29640 – FUENGIROLA – MÁLAGA.
952467910.
info@paulinaschulz.com.

2. Mihin tarkoitukseen käsittelemme henkilötietojasi?

TYTTI PAULIINA SCHULZissa käsittelemme kiinnostuneiden henkilöiden antamia tietoja hallitaksemme uutiskirjeen tilausta, jonka lähetämme ajoittain asian tilaajille. Automaattisia päätöksiä ei tehdä annettujen tietojen perusteella.

3. Kuinka kauan säilytämme tietojasi?

Tietoja säilytetään niin kauan kuin et ilmaise haluavasi niiden poistamista.

4. Mikä on tietojesi käsittelyn laillisuus?

Ilmoitamme oikeusperustan tietojen käsittelylle: Asianomaisen osapuolen suostumus: Lähetä uutiskirje, joka lähetetään määräajoin.

5. Mille vastaanottajille tietosi välitetään?

Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, paitsi lakisääteinen velvoite.

6. Tietojen siirto kolmansiin maihin

Tietojen siirtämistä kolmansiin maihin ei ole suunniteltu.

7. Mitkä ovat oikeutesi, kun annat meille tietosi?

Jokaisella on oikeus saada vahvistus siitä, käsitteleekö TYTTI PAULIINA SCHULZ häntä koskevia henkilötietoja vai ei.

Kiinnostuneilla henkilöillä on oikeus päästä käsiksi henkilötietoihinsa sekä pyytää virheellisten tietojen oikaisua tai tarvittaessa pyytää niiden poistamista, jos tietoja ei muun muassa tarvita tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty. Sinulla on myös oikeus tietojen siirrettävyyteen.

Tietyissä olosuhteissa asianomaiset osapuolet voivat pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista, jolloin säilytämme ne vain vaatimusten esittämistä tai puolustamista varten.

Asianomaiset osapuolet voivat vastustaa tietojensa käsittelyä erityistilanteeseensa liittyvissä olosuhteissa ja syistä. Tässä tapauksessa TYTTI PAULIINA SCHULZ lopettaa tietojen käsittelyn paitsi pakottavista oikeutetuista syistä tai mahdollisten vaatimusten esittämisestä tai puolustamisesta.

Voit käyttää oikeuksiasi aineellisesti seuraavalla tavalla: ottamalla yhteyttä hoidosta vastaavan henkilön osoitteeseen.

Jos kaupallisen viestinnän lähettäminen tapahtuu oikeushenkilönä vastuullisen henkilön oikeutetun edun perusteella, asianomainen osapuoli voi vastustaa tietojensa käsittelyä tätä tarkoitusta varten.

Jos olet antanut suostumuksesi tiettyyn tarkoitukseen, sinulla on oikeus peruuttaa antamasi suostumus milloin tahansa vaikuttamatta suostumukseen perustuvan hoidon laillisuuteen ennen sen peruuttamista.

Jos sinusta tuntuu, että oikeuksiasi loukataan henkilötietojesi suojaamisen suhteen, etenkin jos et ole saanut tyydytystä käyttäessäsi oikeuksiasi, voit tehdä vaatimuksen toimivaltaiselle tietosuojavaltuutetulle sen verkkosivuston kautta : www.aepd.es.

8. Miten olemme saaneet tietosi?

TYTTI PAULIINA SCHULZissa käsittelemämme henkilötiedot ovat peräisin: Asianomaiselta.

Nostolomake

Vaatimuslomake

Compare listings

Compare